featured-image


Psihoterapija Tuzla

pshihoterapija tuzla

Dr. sc. Vahida Djedović

je psihoterapeutkinja sa dvadesetogodišnjim iskustvom u radu sa ljudima koji svoje probleme ne mogu riješiti samostalno. Radi individualnu i grupnu psihoterapiju, terapiju parova, shema terapiju i biblioterapiju. Također radi i kao poslovna savjetnica.

Više informacija pogledajte na linku: https://psihoterapijatuzla.com

Ja sam psihoterapetkinja

sa dvadesetogodišnjim kliničkim iskustvom
Obrazovanje sam stekla na Institutu za psihoanalizu Klinike za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Iza mog rada stoji mnoštvo zadovoljnih klijenata, a svi dolaze po preporuci.
Doktorirala sam na emocijama, odnosno na relaciji emocionalne inteligencije i sreće, nade, optimizma, samopoštovanja i samopouzdanja.

Usko sam specijalizovana za partnersko – ljubavne i bračne odnose, ali najviše volim da radim sa klijentima koji imaju egzistencijalne (životne) probleme.
Ja sam pisac. Pišem knjige o pozitivnoj psihologiji.

Psihilog Tuzla. Psihoterapeut Tuzla. Individualna psihoterapija Tuzla. Grupna psihoterapija Tuzla. Biblioterapija. Partnerska terapija

  • Individualna terapija

Kada osoba odluči doći na psihoterapiju, odnosno, kada sebi dopusti priznati da joj je pomoć potrebna, važno pitanje je koga izabrati za svog psihoterapeuta.Pored adekvatnog obrazovanja koje psihoterapeut treba da posjeduje, (edukacija iz psihoterapije koja traje između 4 i 6 godina), važno je terapetuovo iskustvo, zatim empatija i ličnost terapeuta, koja je zapravo najvažnija stavka potrage. Jer, u psihoterapijskom procesu, odnos je ono što je najljekovitije. Stoga nemojte birati terapeuta kojemu ne biste mogli vjerovati ili, koji vas, na bilo koji način odbija.

  • Grupna terapija

je dobra za osobe koje smatraju da su njihovi problemi jedinstveni i nerješivi. Takvi stavovi se razbijaju u grupnom susretu uz uvid da drugi znaju i mogu prepoznati naše probleme, te pomoći nam u njhovom rješavanju. Također, grupa je mjesto pripadnosti i prihvatanja, a to su neke od osnovnih životnih potreba. To je mjesto gdje možemo biti ono šo jesmo i mjesto gdje nas niko neće osuditi.

  • Partnerska/Bračna

terapija je najčešća terapija koju radim. Ljubavni odnosi su oduvijek privlačili veliku pažnju, a statistika kaže da, preko 70% ljudi koji se jave na psihoterapiju, jave se upravo zbog nezadovoljstva u ljubavnim odnosima. Najčešći razlozi zbog kojih se javljaju partneri su nedovoljna dobra komunikacija, preljube i problemi u vezi s novcem.

  • Biblioterapija

se dosta pokazala kao koristan modalitet u radu sa djecom do sedam godina, jer su djeca na nivou konkretnog i o sebigovore u trećem licu. Odnosno, o sebi govore kroz likove iz bajki. Kada slušaju neku priču ili bajku, djeca se identifikuju sa likovima i/ili situacijama, posebno onda ako se dijete nalazi, ili će se naći u prijelomnoj životnoj situaciji. Kroz identifikaciju i projekciju mogu se osloboditi straha, napetosti, stresa, ljutnje, tuge ili pomoći u rješenju nastanka nekih psihosomatskih problema kao što su noćno mokrenje, tikovi, mucanje…

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Logo: Da

LOGO design

Web Dizajn Tuzla

SEO- Optimizacija

Psihoterapeut Tuzla

Seobility Score für psihoterapijatuzla.com

Pshiterapijatuzlaseo

SSL Trust

psihoterapija tuzla ssl

Loading

5/5 - (14 votes)