featured-image


Prodaja i servis pumpi za vodu – Hidrofleks d.o.o.

Prodaja i servis pumpi za vodu - Hidrofleks d.o.o.

Prodaja i servis pumpi za vodu – Hidrofleks d.o.o.

Naša firma

je osnovana 2008 sa svojom osnovnom djelatnošću za servis pumpi za vodu. Kao osnovna djelatnost servisa pumpi za vodu naša firma posluje do početka 2010. godine.

Tada se poslovna djelatnost proširuje na servisiranje većeg obima industrijskih pumpi, u velikim kompanijama i vršenja godišnjeg i polugodišnjeg održavanja svih vrsta pumpi, kod određenog broja kompanija u TK, kao i na području cijele države BiH.

Od 2010

naša firma postaje i ekskluzivni zastupnik za Elko Elektrokovina iz Maribora jednog od najpoznatijih proizvođača pumpi za vodu i mulj u ovom dijelu Europe. Vremenom kako se posao i tržište širilo tako je i asortiman naših usluga i brendova sa kojima smo sarađivali se širio.

Danas

naša firma broji više od deset brendova sa kojima uspješno sarađujemo i čiji smo servis pumpi. Ovdje bih istakli neke brendove poput Flygt, Grunfos, Lowara, Vogel, KSB, Caprari, Sever Subotica i sl. sa kojima imamo dobru saradnju i čije pumpe redovno servisiramo.

Naša firma se od osnivanja nalazi u sklopu RPC Inkubator ”Lipnica” Lipnica, Tuzla, gdje su naše kancelarije i sam servis.

Od februara mjeseca smo i ekskluzivni zastupnici EmiControls uređaja za prečišćenje zraka i izmaglicu. Koji funkcionišu na bazi raspršivanja tvari za prečišćenje zraka (vezivanje čestica prljavštine u vazduhu i obaranja na tlo) i kao efikasno rješenje prilikom pojave magle. Na način da vrši uvlačenje kondenza za određenu površinu i raspršavanje tvari za prečišćenje zraka.

Prodaja i servis pumpi za vodu – Hidrofleks d.o.o.

Firma Hidrofleks vodeći je distributer i serviser na polju integracije i održavanja pumpi za čistu i prljavu fekalnu vodu i proizvoda za lijevanje od aluminijskih legura.

Misija kvalitetan rad sa proširenjem asortimana usluga djelatnosti i teritorijalne pokrivenosti tržišta.

Vizija uspjeh u poslovanju i dodatak našeg opsega poslovanja kroz prosirenje srodne djelatnosti pri servisiranju pumpi u narednom periodu.

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Social Merketing: Da
  • Logo: Da

SEO- Optimizacija

Seobility Score für hidrofleks.ba

Ulica Proloterskih brigada br 60, Lipnica 75213

SSL Trust

Elektrocentar Petek SSL

Loading

5/5 - (17 votes)