featured-image


Izrada brošura i kataloga za kompanije

Jedan od najvažnijih marketinških materijala koje koriste poduzeća su poslovne brošure. Brošure su izvrstan način da predstavite proizvode ili usluge i odlično djeluju na ljude koji vole samo prelistati brošuru, kao i na one koji više vole detalje.
Svrha brošure je predstavljanje novih proizvoda i usluga? Upoznavanju klijenata s vašim poduzećem i kratkom povijesti. Brošure su pogodne za  potencijalne ili postojeće klijenti.

Dva najčešća dizajna brošure su one koje se preklapaju na pola i na trećinu. Brošura koja se preklapa na pola je u pravilu papir A4 formata koji se presavija na pola, pa tako dobivate 4 stranice za sadržaj. Brošura koja se preklapa na trećinu se češće koristi. Presavijanjem papira na trećine dobivate 6 stranica za sadržaj.

Brošura je informativni papirni dokument (često se koristi i za oglašavanje) koji se može presavijati u šablon, pamflet ili letak. Brošura može biti i skup povezanih nesavijenih papira koji se stavljaju u džepni folder ili paket. Brošure su promotivni dokumenti koji se prvenstveno koriste za predstavljanje kompanije, organizacije, proizvoda ili usluga i informiranje potencijalnih kupaca ili članova javnosti o pogodnostima.

Brošura je korporativni marketinški instrument koji se koristi za promociju ponude proizvoda ili usluge. To je alat koji se koristi za kruženje informacija o proizvodu ili usluzi.[1] Brošura je poput časopisa, ali sa slikama proizvoda ili usluge koju marka promovira. U zavisnosti od različitih aspekata, postoje različite vrste brošura, a to su – brošura sa preklopom, preklopna brošura, trostruka brošura i brošura sa preklopom.

Brošure se distribuiraju na mnogo različitih načina: kao novinski umetci, podijeljeni lično, poštom ili postavljeni u police za brošure na mjestima s velikim prometom, posebno u turističkim mjestima. Mogu se smatrati sivom literaturom.[2] Brošura je obično presavijena i uključuje samo sažete informacije promotivnog karaktera.

Loading

5/5 - (2 votes)