featured-image


Psihoterapija Beograd Dr Radivoje Delić psihoterapeut.

Psihoterapija Beograd - Psihotearpeut dr. Radivoje Delić

Šta je to psihoterapija?

Psihoterapija otkriva uzroke emocionalnih poremećaja i otklanja loše emocije i pogrešne oblikw ponašanja. Cilj je oporavak narušenog mentalnog stanja, povratak zdravih emocija i funkcionalnih oblika ponašanja!

Psihoterapija je efikasan način lečenja emocionalnih poremećaja razgovorom klijenta i psihoterapeuta.  U velikom broju slučajeva, lečenje emocionalnih poremećaja lekovima eliminiše simptome, ali ne i uzroke poremećaja.

Izuzetak su mentalni poremećaji izazvani neurobiološkim ili biološkim procesima. U takvim slučajevima lekovi se preporučuju kao terapija izbora.  Lekove treba primeniti i u slučajevima ekstremne uznemirenosti klijenta na početku ili tokom psihoterapijskih tretmana. Na taj način osigurava se i olakšava uspešan ishod u otklanjanju emocionalnih poremećaja.

Više informacija pogledajte na linku: https://psihoterapija.laufer.ba/

Kako Vam psihoterapija može pomoći i koje probleme rešava?

Psihoterapija je usmerena na otkrivanje i eliminisanje uzroka emocionalnog poremećaja klijenta. Cilj je trajno otklanjanje emocionalnog poremećaja i trajno rešenje problema.

Psihoterapija Beograd
Psihoterapija Beograd

U našem Centru, psihoterapija se odvija u prijatnom ambijentu u kojem ravnopravno sarađuju klijent i psihoterapeut. Dobar psihoterapeut sa iskustvom pomaže klijentu da shvati suštinu i načine rešavanja problema.

Često se dešava da tokom života dolazimo u situacije u kojima ne možemo sami da rešimo određene probleme i donesemo ispravne odluke.

U takvim situacijama imamo potrebu da sa nekim porazgovaramo, otvorimo dušu, podelimo naše životne dileme… želimo da nas neko sasluša i istinski razume, ponekad i da dobijemo savet kako što bezbolnije da prevazidjemo takve situacije.

U velikim urbanim sredinama poput Beograda stres je svakodnevna pojava. Socijalna izolovanost je veoma izražena što često vodi raznim mentalnim poremećajima tipa anksioznosti, depresija, fobija, zloupotreba alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci.

Savet iskusnog psihoterapeuta može Vam biti od velike koristi, naročito ako su prisutni simptomi anksioznog stanja ili depresije.

Osećanje stalnog unutrašnjeg nemira, strepnje, brige, bezražloznog straha; osećaj da ste i u najboljem društvu usamljeni; izraženi osećaj tuge bez vidljivog razloga; poremećaj sna – znaci su da Vam je potrebna psihoterapija.

Jedna od efikasnih metoda psihoterapije je kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT). Ona se se zasniva na teoriji da su osećanja i ponašanja ljudi odraz njihovih misli i uverenja o događajima koji im se dešavaju, a ne posledica samih događaja kao takvih.

Jedan od pravaca KBT terapije je racionalno emotivno bihejvioralna terapija (REBT) koja se u kliničkim ispitivanjima pokazala kao jedna od najefikasnijih. Ova aktivna, direktivna tehnika usmerena je na brzo i efikasno otklanjanje emocionalnih poremećaja i disfunkcionalnih oblika ponašanja.

Shema terapija pokazuje sve vece interesovanje klijenata zbog efikasnosti i jednostavnosti. REBT, Shema terapija i Hipnoterapija su osnovne tehnike koje koristimo u našem radu,

Psihoterapija Beograd – dr. Radivoje Delić

Psihoterapeut Beograd

je jedan od najčešćih upita za pretraživanje interneta. Cilj ljudi je da dobiju više informacija na svoje pitanje. Stoga Vam se na ovaj način predstavljamo.

Hipno-Psiho centar

osnovan je sa ciljem da se na stručan način pomogne u lečenju, prevenciji i očuvanju mentalnog zdravlja populacije. Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta raznih modaliteta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

Primenjujemo tehnike REBT/KBT psihoterapije, SHEMA terapije i kliničke hipnoterapije, u zavisnosti od tipa emocionalnog poremećaja. Uvažavamo specifičnosti klijenta i procene koje donosi psihoterapeut: koja terapeutska tehnika će najbolje pomoći klijentu.

Hipnoterapija

se primenjuje kao tehnika u procesu otklanjanja emocionalnih poremećaja samo ako se za njom ukaže potreba. U tom slučaju detaljno objašnjavamo klijentu šta je to hipnoza i koji su njeni fenomeni kako bismo je demistifikovali kao tehniku. Njenoj primeni pristupamo isključivo nakon obavezne pismene saglasnosti klijenta da pristaje na hipnoterapijski tretman.

Zanima Vas „najbolji psihoterapeut u Beogradu“ za prvi razgovor o Vašem mentalnom zdravlju?

Vaš online upit „Psihoterapija Beograd preporuka“ kaže da tražite terapeuta sa višegodišnjim iskustvom, jer želite da rešite probleme!
Kontaktirajte jednog od najboljih psihoterapeuta u Beogradu da dobijete stručni savet i saznate kako izgleda psihoterapijski proces.

Psihoterapija Beograd – dr. Radivoje Delić

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Logo: Da

LOGO design

Psihoterapeut Beograd

SEO- Optimizacija

Psihoterapija Beograd

Seobility Score für psihoterapija.laufer.ba

GTmetrix Score

Psihoterapija Beograd – dr. Radivoje Delić

Loading

5/5 - (17 votes)