featured-image


Psiholog Tuzla

Psiholog Tuzla

Dr. sc. Vahida Djedović

je psihoterapeutkinja sa dvadesetogodišnjim iskustvom u radu sa ljudima koji svoje probleme ne mogu riješiti samostalno. Radi individualnu i grupnu psihoterapiju, terapiju parova, shema terapiju i biblioterapiju. Također radi i kao poslovna savjetnica.

Više informacija pogledajte na linku: https://psihologtuzla.com/

Psihološki savjetodavni tretman
Savjetodavni psihološki tretman je proces usmjeren i posvećen uvidu u dosadašnje
funkcionisanje i genezu nastajanja problema koji ometaju svakodnevno bivstvovanje.
Sukladno klijentovim kompetencijama i njegovim jakim snagama detaljno se
planiraju aktivnosti i koraci, postavljahu realni ciljevi i u savezu sa klijentom,
napreduje i prevladavaju se teškoće i problemi koji ometaju lični rast i razvoj.

Ciljevi

 • Uvid u klijentove jake strane i kompetencije
 • Detekcija problema u funkcionisanju i napredovanju
 • Sagledavanje i osvješćavanje misli, emocija i obrazaca ponašanja klijenta
 • Klijentova uvjerenja funkcionisanje i saradnja sa drugima
 • Postavljanje ciljeva, planiranje postupaka i koraka do uspješne realizacije
 • Psihološke intervencije u kriznim situacijama
 • Psihološka pomoć i suport u problemima: anksioznost, depresija, promjena
  raspoloženja, strahovi i fobije, problemi u partnerskim odnosima, teškoće u učenju,
  adolescentske krize, teškoće u roditeljstvu

Organizacija i način psihološkog savjetovanja:

 1. Individualni tretman
 2. Grupna terapija
 3. Partnerska terapija

Psihilog Tuzla. Psihoterapeut Tuzla. Individualna psihoterapija Tuzla. Grupna psihoterapija Tuzla. Biblioterapija. Partnerska terapija

 • Individualna terapija

Kada osoba odluči doći na psihoterapiju, odnosno, kada sebi dopusti priznati da joj je pomoć potrebna, važno pitanje je koga izabrati za svog psihoterapeuta.Pored adekvatnog obrazovanja koje psihoterapeut treba da posjeduje, (edukacija iz psihoterapije koja traje između 4 i 6 godina), važno je terapetuovo iskustvo, zatim empatija i ličnost terapeuta, koja je zapravo najvažnija stavka potrage. Jer, u psihoterapijskom procesu, odnos je ono što je najljekovitije. Stoga nemojte birati terapeuta kojemu ne biste mogli vjerovati ili, koji vas, na bilo koji način odbija.

 • Grupna terapija

je dobra za osobe koje smatraju da su njihovi problemi jedinstveni i nerješivi. Takvi stavovi se razbijaju u grupnom susretu uz uvid da drugi znaju i mogu prepoznati naše probleme, te pomoći nam u njhovom rješavanju. Također, grupa je mjesto pripadnosti i prihvatanja, a to su neke od osnovnih životnih potreba. To je mjesto gdje možemo biti ono šo jesmo i mjesto gdje nas niko neće osuditi.

 • Partnerska/Bračna

terapija je najčešća terapija koju radim. Ljubavni odnosi su oduvijek privlačili veliku pažnju, a statistika kaže da, preko 70% ljudi koji se jave na psihoterapiju, jave se upravo zbog nezadovoljstva u ljubavnim odnosima. Najčešći razlozi zbog kojih se javljaju partneri su nedovoljna dobra komunikacija, preljube i problemi u vezi s novcem.

 • Biblioterapija

se dosta pokazala kao koristan modalitet u radu sa djecom do sedam godina, jer su djeca na nivou konkretnog i o sebigovore u trećem licu. Odnosno, o sebi govore kroz likove iz bajki. Kada slušaju neku priču ili bajku, djeca se identifikuju sa likovima i/ili situacijama, posebno onda ako se dijete nalazi, ili će se naći u prijelomnoj životnoj situaciji. Kroz identifikaciju i projekciju mogu se osloboditi straha, napetosti, stresa, ljutnje, tuge ili pomoći u rješenju nastanka nekih psihosomatskih problema kao što su noćno mokrenje, tikovi, mucanje…

WEB design

 • Kategorija: Web prezentacija
 • Prezentacija: STANDARD
 • Optimizacija: Da
 • Logo: Da

LOGO design

SEO- Optimizacija

Psihoterapeut Tuzla

Seobility Score für psihologtuzla.com

SSL Trust

Psiholog Tuzla

Loading

5/5 - (14 votes)