featured-image


Proinspekt doo Tuzla

Firma PROINSPEKT d.o.o. Tuzla  od samog osnivanja je orjentisana i bavi se poslovima zaštite na radu i zaštite od požara, te savjetovanjem iz oblasti međunarodnih ISO standarda i to: sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015, sistema upravljanjem zdravljem i sigurnosti na radu ISO 45001:2018 te edukacije za interne auditore.

Kontinuiranim ulaganjem kako u kadrove tako i u opremu postajemo sve prepoznatljiviji na tržištu, uspješno pružamo usluge vođenja poslova, ispitivanja i obučavanja iz zaštite na radu i zaštite od požara.

Stručni kadar koji je zaposlen u firmi Proinspekt d.o.o. Tuzla je garant za profesionalnost i stručnost za usluge koje pružamo svojim klijentima.

Neprestano ulažemo u moderne alate kako bi osigurali da će bilo koja vrsta ili oblik komunikacije sa klijentima zabilježen putem emaila, telefona, web stranice, društvenih mreža ili bilo kojeg drugog sredstva komunikacije ostati povjerljiva.

PROINSPEKT d.o.o. Tuzla je vaš partner za bolju sigurnost.

Više informacija pogledajte na linku: https://proinspekt.ba/

Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup mjera koje se provode radi sprječavanja utjecaja štetnih čimbenika radnoga procesa ili …

Zaštita i spašavanje

Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvata: programiranje, planiranje, organiziranje…

Zaštita od požara

U sastavu sektora za zaštitu od požara posluje servis sa najsavremenijom opremom…

Zaštitana oprema

Zaštitna oprema se odnosi na zaštitnu odjeću, kacige, zaštitne naočale i na sve što može zaštiti radnika na poslu od ozljeda …

Životna sredina

Životna sredina ljudi je prostor u kom ljudi žive i deluju. Ta oblast je prostorno lokalizovana tako da obuhvata prostor…

Konsalting

Sve češće smo u prilici da čujemo izraze poput “biznis konsalting”, “konsalting usluge” ili “marketing konsalting”…

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Logo: Da
  • Web shop: Da

LOGO design

SEO- Optimizacija

Proinspekt doo Tuzla - Zaštita na radu

Seobility Score für proinspekt.ba

SSL Trust

Loading

5/5 - (14 votes)