featured-image


Kemeko BH – Zbrinjavanje opasnog otpada

Kemeko BH - Zbrinjavanje opasnog otpada

Zbrinjavanje opasnog otpada – Kemeko BH

Na teritoriji Bosne i Hercegovine SUROVINA Slovenija ima poduzeće KEMEKO-BH d.o.o. sa sjedištem u Lukavcu, koje obavlja djelatnost na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine

Bavi se skupljanjem, skladištenjem i zbrinjavanjem opasnog otpada u industriji, životnoj okolini i domaćinstvima, specijalnim čišćenjima u industriji, obradom medicinskog otpada (infektivni, potencijalno infektivni, oštri predmeti), proizvodnjom, inženjeringom i konzaltingom.

Djelatnost se izvodi po nacionalnim propisima, po direktivama EU, u skladu sa Baselskom konvencijom i internim standardima grupacije SUROVINA. Zavisna društva su također osnovana u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. KEMIS ima 25 godina iskustva u djelatnosti i razvijenu ekipu stručnjaka i konzultanata iz ove oblasti.

Više informacija pogledajte na linku: https://kemeko.ba/

KEMEKO u BiH je najveći izvoznik opasnog otpada iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske Unije. Za skladištenje opasnog otpada do njegovog konačnog zbrinjavanja u spalionicama zapadne Europe raspolaže sa specijalnim skladišnim kapacitetima ukupne površine oko 10.000m².

Sa ekonomskim razvojem u BiH povećava se i obim i dinamika otpadnih opasnih materijala, koje su produkt proizvodnje ili usluga, a nalaze se u industriji, životnoj okolini i u domaćinstvima. Sa odgovornim odnosom prema takvom otpadu stvaramo temeljne uslove za održivi razvoj, koji je naša obaveza do generacija koje dolaze.

PREPORUKE ZA ODLAGANJE INFEKTIVNOG I POTENCIJALNO INFEKTIVNOG OTPADA
  • Stanovništvo – Rukavice i maske nakon jednokratne upotrebe, odložiti u zasebne kese…

  • Poslovni subjekti, industrija – Rukavice, zaštitna odijela, viziri, zaštitne navlake za obuću i sl. nakon jednokratne upotrebe, odložiti u zasebne kese…

  • Zdravstvene ustanove – Medicinski otpad se spaljuje pod posebnim sanitarnim uslovima u strogo nadziranim spalionicama…

Misija

KEMEKO-BH u Bosni i Hercegovini kupcima svojih usluga i proizvoda nudi cjelovita, stručno svestrana, sigurna i troškovno prihvatljiva rješenja na području upravljanja otpadom i industrijskim čišćenjem. KEMEKO-BH u Bosni i Hercegovini će biti u sredinama, gdje su njegova društva, značajni nosilac razvoja, ujedno će sa aktivnim odnosom do okoline doprinositi ka održivom razvoju te tako na najbolji mogući način realizirati svoju društvenu odgovornost.

Vizija

Društva će preuzeti vodeću ulogu među firmama koje su sposobne izvoditi cjelovit menedžment svih vrsta otpada. Upotrijebljene će biti na znanju utemeljene tehnologije i metode obrade. Društva će nuditi svoje proizvode i usluge u Bosni i Hercegovini preko društva u Federaciji BiH i preko strateških partnera.

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Logo: Da

LOGO design

Zbrinjavanje opasnog otpada

SEO- Optimizacija

Zbrinjavanje opasnog otpada

Seobility Score für kemeko.ba

GTmetrix Score

Loading

5/5 - (20 votes)