featured-image


Elektroinstalacije Tuzla – Elektrocentar Petek

Elektroinstalacije Tuzla

Elektroinstalacije Tuzla – Elektrocentar Petek

je lider u izgradnji energetskih postrojenja, distributivnih niskonaponskih mreža, svih vrsta električnih instalacija (industrijskih, kućnih, telekomunikacijskih signalnih i dr.) svih vrsta rasvjete (vanjske, unutarnje, dekorativne, i dr.) elektromotornih pogona i upravljanja sistemima, instalaciji „Ex“ izvedbe, radovima na izgradnji komunalne infrastrukture, te opremanju cesta. Kompanija s tradicijom razvila se od male privatne tvrtke do jedne od vodećih u BiH u području pružanja usluga i izvođenja radova u elektroenergetici, telekomunikacijama i građevinarstvu, te veleprodaji i maloprodaji elektro i građevinskog materijala i opreme.

Elektrocentar Petek Tuzla

je vodeća kompanija u Bosni i Hercegovini u izgradnji energetskih postrojenja, distributivnih niskonaponskih mreža, svih vrsta električnih instalacija, svih vrsta rasvjete, elektromotornih pogona i upravljanja sistemima, instalaciji „Ex“ izvedbe, radovima na izgradnji komunalne infrastrukture, te opremanju cesta.
Izgradnja NN i SN distributivnih energetskih mreža, Izgradnja mjerenje i ispitivanje sustava uzemljenja i sustava zaštite od djelovanja munje. Izgradnja dalekovoda naponskog nivoa do 110 kV. Izrada i montaža razvodnih ormara. Izgradnja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja naponskog nivoa do 110 kV.

Mjerna ispitivanja

ispitivanje električnih instalacija, provjera ispravnosti električnog priključka, neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, mjerenje otpora zaštitnog vodiča, ispitivanje otpora izolacije vodiča u instalaciji, provjera ispravnosti SELV, PELV, FELV i električnog odjeljivanja, mjerenje otpora/impedancija podova i zidova, mjerenje otpora uzemljivača/uzemljenja, mjerenje impedancije petlje kvara, provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju, provjera ispravnog odabira i podešavanja zaštitnih naprava od prekomjernih struja, ispitivanje ispravnosti zaštite od električnog udara u uvjetima kvara, polaritet vodiča ispitivanje okretnog polja pad napona u vodičima, instalacije ispitivanje i provjera zaštite od atmosferskih i sklopnih prenapona, pregled i ispitivanja gromobranskih instalacija

Petek proizvodnja

  • Izrada i ugradnja transformatorskih stanica
  • Izrada pokretnih transformatorskih stanica
  • Niskonaponski sklopni blokovi

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Social Merketing: Da

SEO- Optimizacija

Seobility Score für ecpbih.ba

Tomislava Ramljaka 54, 75000, Tuzla

Telefon: +387 35 27 71 99

Fax: +387 35 27 71 98

Email: info@ecpbih.ba

Direktor: Midhat Bajrić

SSL Trust

Elektrocentar Petek SSL

Elektroinstalacije Tuzla

Web Dizajn Tuzla – Laufer DSO

Loading

5/5 - (15 votes)