featured-image


Arhitekt Hasan Ćemalović

Hasan Cemalovic Arhitekt Sarajevo
Luksuzna dvojezična monografija Arhitekt Hasan Ćemalović o značajnom bosansko-hercegovačkom arhitektu, stvaraocu i njegovom traganju za idealima arhitektonske istine.

 

Više informacija pogledajte na linku: https://www.arhitektcemalovic.ba/

Knjiga Arhitekt Ćemalović pripremljena je kao reprezentativan i savremen prikaz arhitektonskog djelovanja ovog bosanskohercegovačkog arhitekte. Obuhvata sistematizovanu projektansku djelatnost od 1972. do 2014. godine. Prvi dio knjige čine tekstovi uvodnog i esejističkog karaktera, te sažeta sjećanja autora na životni put i na ono bitno čime se bavio kao arhitekta. Drugi dio je pregled projekata i realiziranih objekata u raznim tematskim oblastima, dat hronološki i po vremenskim etapama, koje pokazuju autorovo prisustvo i uspjeh u modernoj bosanskohercegovačkoj arhitekturi. U ovoj knjizi nalazi se veliki broj fotografija, crteža, koji ne samo da svjedoče o ličnosti i snazi opusa, nego je to i knjiga ljepote i likovnosti arhitekture visokog dostignuća projektansko-kreativnog talenta arhitekte Hasana Ćemalovića.

Hasan Ćemalović ugledni je bosansko-hercegovački arhitekt. Rođen je u Mostaru 1947. godine. Studij arhitekture je završio na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 1971. godine. Na istom fakultetu radio je kao asistent na katedri za projektovanje u periodu 1976 – 1986. godine. Od 1986. do 1992. godine bio je direktor Zavoda za studije i projektovanje “Dom”. U toku rata organizovao je i vodio projekat “WARCHITECTURE – Urbicide – Sarajevo”, koji je promoviran 1994. godine u centru George Pompidou, u Parizu. Ćemalović koji je kao tadašnji predsjednik jedan od najzaslužnijih za opstanak AABiH u ratnom periodu. Autor je brojnih nagrađenih i realiziranih projekata među kojima se ističu zgrada Aerodroma Sarajevo, stambena zgrada “Ledara” u Mostaru, te Sportsko Rekreativni centar “Mejdan” u Tuzli…

Arhitekt Hasan Ćemalović – Monografija

ESE Arhitektura Sarajevo. ARHITEKTURA. ARHITEKTI. PROJEKTOVANJE OBJEKATA. DIZAJN ENTERIJERA. IDEJNI PROJEKAT. EDIN GOLOS. ALEKSANDAR CIGAN. EDI KALJIC

WEB design

  • Kategorija: Web prezentacija
  • Prezentacija: STANDARD
  • Optimizacija: Da
  • Logo: Da
  • Social media: Da

LOGO design

Arhitekt Hasan Ćemalović

SEO- Optimizacija

Seobility Score für arhitektcemalovic.ba

Arhitekt Hasan Ćemalović

SSL Trust

Hasan Ćemalović Arhitetk

Arhitekt Hasan Ćemalović Monografija

ARHITEKTURA. ARHITEKTI. PROJEKTOVANJE OBJEKATA. DIZAJN ENTERIJERA. IDEJNI PROJEKAT. EDIN GOLOS. ALEKSANDAR CIGAN. EDI KALJIC

Loading

5/5 - (8 votes)