featured-image


Advokat Kalesija – Advokat Ensar Omerović

Advokat Kalesija - Advokat Ensar Omerovic

Advokat Kalesija – Advokat Ensar Omerović

Datum i mjesto rođenja: 03.08.1981. u Zvorniku

Diplomirao: Pravni Fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pohađa: Magistarski studij, Pravni Fakultet Univerziteta u Tuzli

Upisan: Imenik advokata Advokatske komore FBiH 2017.

Jezici: Njemački jezik (C1/C2), Engleski jezik (B1/B2)

Vođen idejom profesionalizma i kreativnosti, advokat Ensar Omerović pruža širok spektar pravnih usluga iz oblasti krivičnog, porodičnog, obligacionog, radnog, privrednog, stvarnog i nasljednog prava. Ujedno pruža i pravne usluge na njemačkom jeziku.

Pravna tradicija moje porodice traje u kontinuitetu 35. godina, počevši od 1988. godine, kada je moj otac Ibrahim Omerović postao sudija Osnovnog suda u Zvorniku. Kako sam rođen u pravničkoj porodici u kojoj su svi pravnici, bavljenje pravom a samim tim i advokatskom profesijom je bio logičan, poželjan i očekivan slijed. Jedno je sigurno, nije dovoljno poznavati pravo već ga je potrebno voljeti i živjeti.

 • Zastupanje klijenata u fazi istrage pred nadležnim policijskim upravama i pred nadležnim tužilaštvima.
 • Zastupanje klijenata u porodično-pravnim sporovima (razvod braka, povjeravanje i izdržavanje malodobne djece, kontaktiranje
 • Zastupanje fizičkih i pravnih osoba u vansudskim i sudskim postupcima povodom naknade materijalne…
 • Konsalting i zastupanje privrednih društava u sudskim postupcima, privrednim sporovima, te pravno savjetovanje…
 • Zastupanje u sudskim postupcima sa ciljem zaštite prava na nekretninama (utrđivanje prava vlasništva, zaštita od uznemiravanja…
 • Sačinjavanje pismenih testamenata pred svjedocima, te pisanje nasljedničkih izjava u ime nasljednika.
 • Pružanje pravnih usluga na njemačkom jeziku (pismena i usmena korespondencija).
 • Zastupanje klijenata u radno-pravnim sporovima (zaštita radnika, naknada neisplaćene plaće i pripadajućih doprinosa,

Ciljevi

Pružiti kompetentne pravne savjete klijentima te ponuditi najefektinija pravna rješenja za njihove pravne probleme i istinska posvećenost borbi za zaštitu i ostvarivanje prava klijenata.

Uvijek dostupan svojim klijentima

Kada te napuste svi, na kraju ti ostaje samo tvoj advokat.

Više informacija pogledajte na linku: https://advokatomerovic.ba

GT- metrix

ocjena kvaliteta stranice

Advokat Ensar Omerović

WEB design

 • Kategorija: Web prezentacija
 • Prezentacija: STANDARD
 • Optimizacija: Da
 • Logo design: Da

SEO- Optimizacija

Advokat Ensar Omerović

Seobility Score für advokatomerovic.ba

Advokat Ensar Omerovic Advokat Kalesija

SSL Trust

expert pack seo optimizacija

Loading

5/5 - (16 votes)